A-Ra-Shi: Reborn

ARASHI

Download ringtone A-Ra-Shi: Reborn by ARASHI free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

A-Ra-Shi: Reborn
F.A.Q.

Video

Lyrics:

Take it so so, take it so so
Take, take it so so, take it so, oh

hazikeriya yeah! Su Zhi ni good!
dakarachiyoitoZhong inoha boo!
That's all right!
soredemoShi Dai woJi meru sousabokuraha super boy!

We are cool
Xian nakotoatsutemo dotsukadekatsukotsukeru
yarudakeyarukedoiideshiyo
Meng dakeChi tsutatsuteiideshiyo
No one can take away your dream

You are my soul soul, shaker
You've taken me on a ride
Oh you you, only you
Have always been here by my side
Crazy, crazy
You're filling me with energy
You are the wind
A-RA-SHI, A-RA-SHI
My dream

Ji uYun slowly flow
Shout out to the world, hey, we are the storm
Pu raWei da madaJian teru
detsukaiAi tokaXi Wang Tan shiteru
Everyday everybody
The sky's the limit (Yes, the sky's the limit)
imakosoShi metemirushikanai
Let's get it on, let's get it on, yeah
sou Shi metemirebaiiziyanai

Step by step
I'm gonna give it all I got and then I push a little harder
Day by day
I'm getting closer closer to my destiny
It's waiting there for me
Don't stop me now, don't stop me now
You better get ready!

You are my soul soul, shaker
You've taken me on a ride
Oh you you, only you
Have always been here by my side
Crazy, crazy
You're filling me with energy
You are the wind
A-RA-SHI, A-RA-SHI
My dream

Ji shiiLan Qi maziiSao gi
Qu keBa kereba Shun kuMing kari (yeah)
Tian woFei biJiao u 5 clouds gonna fly away

Step by step
I'm gonna give it all I got and then I push a little harder
Day by day
I'm getting closer closer to my destiny
It's waiting there for me
Don't stop me now, don't stop me now
You better get ready!

Take it so so, take it so so
Take it so so, take it so...
That's right!

You are my soul soul, shaker
You've taken me on a ride
Oh you you, only you
Have always been here by my side
Crazy, crazy
You're filling me with energy
You are the wind
A-RA-SHI, A-RA-SHI

You are my soul soul, shaker
You've taken me on a ride
Oh you you, only you
Have always been here by my side
Crazy, crazy
You're filling me with energy
You are the wind
A-RA-SHI, A-RA-SHI
My dream

Show more lyrics