Alethea

ClariS

Download ringtone Alethea by ClariS free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Alethea
F.A.Q.
Artist: ClariS

Video

Lyrics:

Shui kanoMiao ita
shinarioziyanakute
Si tachinoDao Jian tsuketai

Shui datsuteTan shiteru
Zi Fen dakenosutori
uwasadakewoLai rini
Fei biHui ruDie mitai

Ye noLu Di Li Jing kanaGong Yuan
Yi noZa Ta Xin noXi Jian
He mokamowoHeng Mu niZhi iteXing ku
tadaYi tsuno[honto] wo
Shou niRu rerutameni

Liu reteXing kuQian ni
Xiao eteXing kuQian ni
Zhi ranaiWei Lai gaarunonara
Shui kanoMiao ita
shinarioziyanakute
Shou woXi idamamadeJin meru
Si tachinoDao Jian tsuketai

Shui datsuteMi tsuteru
Zi Fen dakenorabirinsu
Di Tu monaiXia iAn iShi Jie
Fei hadokoni?

Du mikakenoBen Po retaRi Ji
Shu kikakenoShi Xin noZai riChu
doremoQuan Bu Can shiteXing kukedo
tadaYi tsuno[kibou] ha
Bao eteXing kukara

Yao kaYuan iXian ni
Chan riZhao kuXian ni
Zhi ranaiWei Lai gaarunonara
Shui kanoWang nda
shinarioziyanakute
Mu woNing rashitehazimeteJian eru
Si tachinoDao Jian tsuketai

Zhi iteXing kuFeng Jing mo
Can shitaXiang imo
Xin noXi Jian moZai riChu mo

Quan Bu gaQuan Bu
itsukaHuang meite
Zi Fen noHou ronidekiruZu Ji

Liu reteXing kutoshitemo
Xiao eteXing kutoshitemo
Zhi ritaiWei Lai gaarunonara
Shui kanoMiao ita
shinarioziyanakute
Shou woXi idamamadeJin meru
Si tachinoDao Jian tsuketai

Show more lyrics