Fang Ge Da Zhao Gei Ni Kan

Yong Bin Ryan.B

Download ringtone Fang Ge Da Zhao Gei Ni Kan by Yong Bin Ryan.B free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Fang Ge Da Zhao Gei Ni Kan
F.A.Q.
Artist: Ryan.B

Video

Lyrics:

Xiang Ba Zi Ji Fang Jin Bing Xiang Ai Shang Yi Tian Mei Ren Zu Dang
Wo Lai Bang Ni Shi Bei Shi Bei Shi Bei Shi Bei Gan Shou Liang Shuang
Jiu Shi Xian Zai Wo Men Shi Shi Hou Fang Da Zhao Liao
Rang Mei Ge Shi Bei OPPO RenoWei Ni Feng Kuang
Shi Bei De Ke Le Rang Ni Shuang
Shi Bei De Hai Lang Rang Ni Lang
Shi Bei De Leng Qi Shi Bei Liang
Shi Bei De Bing Kuai Yao Feng Kuang
Zhe Wen Du Bu Duan Sheng Yao Zhua Kuang
Han Zai Bu Duan Liu Zhu Zhi Fang
Wo Bu Xiang Zai Zuo Zai Zhe Sha Fa
Wo Lai Gao Su Ni Jue Zhao Ba
Jiu Shi Xian Zai Wo Men
Shi Shi Hou Fang Da Zhao Liao
Xiang Ba Zi Ji Fang Jin Bing Xiang Ai Shang Yi Tian Mei Ren Zu Dang
Wo Lai Bang Ni Shi Bei Shi Bei Shi Bei Shi Bei Gan Shou Liang Shuang
Jiu Shi Xian Zai Wo Men Shi Shi Hou Fang Da Zhao Liao
Rang Mei Ge Shi Bei OPPO RenoWei Ni Feng Kuang
Shi Bei De Ke Le Rang Ni Shuang
Shi Bei De Hai Lang Rang Ni Lang
Shi Bei De Leng Qi Shi Bei Liang
Shi Bei De Bing Kuai Yao Feng Kuang
Zhe Yin Liang Tai Za Xiang Cai Shi Chang
Yue Lai Yue Jue De You Dian Que Yang
Wo Bu Xiang Zai Zuo Zai Zhe Sha Fa
Wo Lai Gao Su Ni Jue Zhao Ba
Jiu Shi Xian Zai Wo Men
Shi Shi Hou Fang Da Zhao Liao
Xiang Ba Zi Ji Fang Jin Bing Xiang Ai Shang Yi Tian Mei Ren Zu Dang
Wo Lai Bang Ni Shi Bei Shi Bei Shi Bei Shi Bei Gan Shou Liang Shuang
Jiu Shi Xian Zai Wo Men Shi Shi Hou Fang Da Zhao Liao
Rang Mei Ge Shi Bei OPPO RenoWei Ni Feng Kuang
Shi Bei De Ke Le Rang Ni Shuang
Shi Bei De Hai Lang Rang Ni Lang
Shi Bei De Leng Qi Shi Bei Liang
Shi Bei De Bing Kuai Yao Feng Kuang

Show more lyrics