Klap Pai Thi Kao

Singular

Download ringtone Klap Pai Thi Kao by Singular free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Klap Pai Thi Kao
F.A.Q.
Artist: Singular

Video

Lyrics:

klabaipthiiekaa ehmuue`nwaaeraananaimekhyedinkaawphaan
khuuenwanthiiohdraay thiiekhythamraaykan

ainkhwaamengiiybngan miiephiiyngesiiyngkh`ngchanainwansiiethaa
aimmiithaang klabaiphaa cchaaikhwkhwaaman

thuksingl`ykhwaangaimmiithisthaangrahwaangeraa
khluuenkhwaamengiiybehngaa chadecchnkhuenthukthii
thaacchblngaipt`nnii mankhngaimmiikhwaampwdraaw

klabaipthiiedim trngthiieraananerimsraangwanewlaathiiecchbcham
klabaipyam klabaipcham thiiedim

aimmii`iikaelw aimmiithisthaangrahwaangeraa
chankhngt`ngph`chakthii `yaakhniiaipcchaaktrngnii
thiicchm`yuutangnaan aesnnaan

emuue`aint`nnii aimmiithisthaangrahwaangeraa
khluuenkhwaamengiiybehngaa chadecchnkhuenthukthii
thaacchblngaipt`nnii mankhngaimmiikhwaampwdraaw

mankhngt`ngdiikwaapwdraaw

Show more lyrics