phaawnaa

MEYOU

Download ringtone phaawnaa by MEYOU free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

phaawnaa
F.A.Q.
Artist: MEYOU

Video

Lyrics:

phr`medincchaakaip phr`maelw
etriiymaicche`aaaiwk`naelw aekhyangthnaimaihw
phr`medincchaakaip phr`maelw
etriiymaicche`aaaiwnaanaelw t`cchaakniikhngaimmii

eth``yuutrngnii `yuukabchan thiiaidmiiaekheruue`ngeraas`ngkhn
aett`cchaaknii...

khngthamaidephiiyngaekhphaawnaa phaawnaaaipk`n
kruudiiwaathuengfuuenaipkhngethaanan
ephraaawaakhwaamepncchringaimaichkhwaamfan
khngthamaidephiiyngaekhphaawnaa phaawnaaaipk`n
kruudiiwaathuengfuuenaipkhngethaanan
ephraaawaakhwaamepncchring eth`aimaidrakkan

phr`mphaawnaa phr`maelw

etriiymaicche`aaaiwk`naelw aetyangthamaimaid
eth``yuutrngnii `yuukabchan thiiaidmiiaekheruue`ngeraas`ngkhn

aett`cchaaknii...
khngthamaidephiiyngaekhphaawnaa phaawnaaaipk`n
kruudiiwaathuengfuuenaipkhngethaanan
ephraaawaakhwaamepncchringaimaichkhwaamfan
khngthamaidephiiyngaekhphaawnaa phaawnaaaipk`n
kruudiiwaathuengfuuenaipkhngethaanan
ephraaawaakhwaamepncchring eth`aimaidrakkan
khngthamaidephiiyngaekhphaawnaa phaawnaaaipk`n

Show more lyrics