Pool

Sirup

Download ringtone Pool by Sirup free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Pool
F.A.Q.
Artist: Sirup

Video

Lyrics:

Yeah, yeah
Mr. Lonely, lonely, give me more, what are you doing?
Mr. Lonely, lonely, give me more, what are you doing?

Nothing Qian noshiyatsudemoYu Zhi tsuterukanoyounaGan Jue Chen ndeHe Chu mademo
purunoDi he touch surumade San Fen Jian Wu Hu Xi donoLu he? Xing kuka
De Yi na flow Shui Zhong Xiang kou Ni reruQian nibodarainmade
Shou woShen base (yeah) konoShou woGuo nde (yeah)
Fan She shiteGuang ru Shui Mian gaHu nderu oh demokokoniJu ruFang ga I feel good
Fu kandeXiao eruPao noyouni itsumoZao riFan shiTan iteru
Yan Xie Shi Cao bought happy routine Jun tonaraXing kerukamo

Here we go Luo matsutamamaBa keChu senai Wu Xian noFu kiChen mi (oh, ah, oh, ah)
doukakonomamadeLiang ito
Zhong natsutanohaOu Ran ziyanai Wu Xian noMeng Xin Di (oh, ah, oh, ah)
doukakonomamadeLiang ito

Fu kanderu youdeFu kandemite mataYan Xie Xuan ndekou (like this)
Zhi Xi ete Jian tetemoBian warenaiyo Qi Ba kenoNiang san (c'mon)
He Chu deHe woshitetemo Xin kokoniarazunoZhuang Tai desu
The bottom of the sea

doushitemoZuo Ri gaHui yamaretesa udaudashiteDong kenai Sunday
Di mekirenaikedo You Yu toZhao Ri no yellow
soredemoMing riXiang ku countdown three, two, one

Here we go Luo matsutamamaBa keChu senai Wu Xian noFu kiChen mi (oh, ah, oh, ah)
doukakonomamadeLiang ito
Zhong natsutanohaOu Ran ziyanai Wu Xian noMeng Xin Di (oh, ah, oh, ah)
doukakonomamadeLiang ito

Mr. Lonely, lonely, give me more, what are you doing?
Mr. Lonely, lonely, give me more, what are you doing?
Mr. Lonely, lonely, give me more, what are you doing?
Mr. Lonely, lonely, lonely, lonely more and more

Luo matsutamamaBa keChu senai Wu Xian noFu kiChen mi (oh, ah, oh, ah)
doukakonomamadeLiang ito
Zhong natsutanohaOu Ran ziyanai Wu Xian noMeng Xin Di (oh, ah, oh, ah)
doukakonomamadeLiang ito
Oh baby, oh, oh, baby, alright baby

Show more lyrics