thaaeth`fang`yuu

aikhmuk rungratn Feat. MEAN

Download ringtone thaaeth`fang`yuu by aikhmuk rungratn Feat. MEAN free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

thaaeth`fang`yuu
F.A.Q.

Video

Lyrics:

thaahaakwaaeth`fang`yuu
`yaakaihruuwaakhidthueng
aelathaaeth`fang`yuu
`yaakaihruuwaachanr`
aimwaanaanethaaair
aicchchanyangefaakh`aihsakwan
eraaklabmaaphbkan

tangaetwannanthiieth`
aelachant`ngaiklhaangkan
aimmiiwanaihnthiiaimkhidthuengeth`
chanyangraketh`esm`
aimruueth`aidyinaihm

thaahaakwaaeth`fang`yuu
`yaakaihruuwaakhidthueng
aelathaaeth`fang`yuu
`yaakaihruuwaachanr`
aimwaanaanethaaair
aicchchanyangefaakh`aihsakwan
eraaklabmaaphbkan

thaahaakwaaeth`fang`yuu
b`khn`yeth`epnechnair
aelathaaeth`fang`yuu
eth`khidthuengkanbaangaihm
eth`ruubaangrueeplaa
waachant`ngthnehngaakhnaadaihn
kaidaethwangainaicchwaaeth`fang`yuu

`yaakk`daekhaihn
kkhngthamaidaekhainkhwaamkhid
aimmiisiththiecch`
ephraaaeth``yuuaesnaikl
chanaidaekhduukh`khwaam
aelaruupthiiekhyekbaiw

thaahaakwaaeth`fang`yuu
`yaakaihruuwaakhidthueng
aelathaaeth`fang`yuu
`yaakaihruuwaachanr`
aimwaanaanethaaaihr
aicchchanyangefaakh`aihsakwan
eraaklabmaaphbkan

thaahaakwaaeth`fang`yuu
b`khn`yeth`epnechnair
aelathaaeth`fang`yuu
eth`khidthuengkanbaangaihm
eth`ruubaangrueeplaa
waachant`ngthnehngaakhnaadaihn
kaidaethwangainaicchwaaeth`fang`yuu

thaahaakwaaeth`fang`yuu
`yaakaihruuwaakhidthueng
aelathaaeth`fang`yuu
`yaakaihruuwaachanr`
aimwaanaanethaaaihr
aicchchanyangefaakh`aihsakwan
eraaklabmaaphbkan

thaahaakwaaeth`fang`yuu
b`khn`yeth`epnechnair
aelathaaeth`fang`yuu
eth`khidthuengkanbaangaihm
eth`ruubaangrueeplaa
waachant`ngthnehngaakhnaadaihn
kaidaethwangainaicchwaaeth`fang`yuu

eth`ccharuubaangrueeplaa
waachant`ngthnehngaaaethbkhaadaicch
kaidaethwangainaicchwaaeth`fang`yuu

Show more lyrics